umowa 2016/2017

W sierpniu 2016 r. Politechnika Wrocławska podpisała umowę na odbiór i unieszkodliwienie 14 ton odpadów chemicznych z Zakładem Gospodarowania Odpadami "EKO ALF" Władysław Cegielski z siedzibą w Gołębiewie Nowym 5a k/Kutna
Czas obowiązywania umowy od 08.08.2016 r. - 07.08.2017 r. (numer umowy Z/782/16)